Τέσσερις κηδείες σήμερα Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Αντώνιος Βαγενάς ετών 46

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Φανή Μάγγου ετών 73

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Δημήτριος Καραγιάννης ετών 80

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία) Ραψάνης

4.Ιωάννης Βλάχος ετών 83

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας