Η Ανοιχτή Δομή Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, η οποία υποστηρίζει χρήστες χασίς και άλλων ουσιών σε εξωτερική βάση, γιόρτασε στις 28/06/2018 τα δύο χρόνια λειτουργίας της,  απονέμοντας αναμνηστικά στην πρώτη ομάδα εννέα μελών, 5 ανδρών και 4 γυναικών, οι οποίοι έκλεισαν τον πρώτο σημαντικό κύκλο της θεραπευτικής τους πορείας.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο για λόγους διακριτικότητας και το μήνυμα που δόθηκε από τους ίδιους,  ήταν ότι σημασία έχει να ψάχνει κανείς να βρει την ουσία της δικής του ζωής και όχι την λιγότερο βλαβερή ναρκωτική ουσία.