Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Λάρισας (πρώην ΚΕΓΕ Λάρισας) θα υλοποιήσει μία ταχύρυθμη εκπαίδευση στη Μελισσοκομία και για επαγγελματίες μελισσοκόμους με θέματα:
α). Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
β). Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης.
γ). Τυποποίηση – εμπορία – προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ. Λάρισας (πρώην ΚΕΓΕ Λάρισας) από  28/05/2018 έως 30/05/2018 απογευματινές ώρες (16:00 έως 21:00)
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξουν εκπαιδευτές ενταγμένοι στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Κ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ κ.  Μπάσδρα Γεώργιο Γεωπόνο MSc στο τηλ. 2410 620052  καθώς και στον ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ στο τηλ.2410533306