Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου  Λαρισαίων συνεργάζονται με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας  με στόχο την καλλιέργεια και προώθηση της μουσικής παιδείας στα παιδιά της πόλης που είναι εγγεγραμμένα στα ΚΔΑΠ. Η συνεργασία του ΔΩΛ με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  ξεκίνησε πιλοτικά  στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 και η ανταπόκριση των παιδιών ήταν τεράστια.  Η θετική αποδοχή της δράσης είχε ως αποτέλεσμα να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία με κοινό σκοπό τη διάχυση της μουσικής παιδείας, την ανάπτυξη της  προσβασιμότητας στην τέχνη, τη δημιουργία μιας αμφίδρομης πολιτιστικής σχέσης για τους δυο εκπαιδευτικούς φορείς της  πόλης.
Το ΔΩΛ με τη μεγάλη παράδοση στη μουσικό τοπίο της Λάρισας υποστηρίζει το έργο των ΚΔΑΠ και ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου καθηγητές του ΔΩΛ παραδίδουν μαθήματα οργάνων σε όλα τα Κέντρα του Δήμου.  Αξίζει να αναφερθεί πως η δράση δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουν το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας παιδιά που βρίσκονται εκτός κέντρου, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης για λόγους κοινωνικοοικονομικούς ή πρακτικούς.  Στο  πρόγραμμα συμμετέχουν 100 περίπου παιδιά ηλικίας  9-12 χρόνων που παρακολουθούν με συνέπεια τα μαθήματα στα πλαίσια των ωρών λειτουργίας των ΚΔΑΠ.
 Η δικτύωση των φορέων του Δήμου λειτουργεί   πολλαπλασιαστικά και μεγεθύνει την ποιότητα των υπηρεσιών  σε περισσότερους αποδέκτες, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτιστικό και κοινωνικό τοπίο για την πόλη. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια σχεδιασμού της δράσης  ΛΑΡΙΣΑ – ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
 Για πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τις δράσεις των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στη ΔΗ.Κ.Ε.Λ., Γαριτσίου & Λευκίππου–Ροδοπούλειο, τηλ: 2410661727, ώρες: 08:00π.μ.– 03:00μ.μ και στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής τηλ: 2410680205, ώρες: 09:00π.μ.– 03:00μ.μ