Στη συνάντηση οι απολυμένοι ζήτησαν την παρέμβαση του δημάρχου Λαρισαίων, με στόχο να υπάρξει πίεση για την έναρξη η υλοποίηση του προγράμματος στήριξης των απολυμένων των πρώην σούπερ μάρκετ Λάρισα. Πρόκειται για πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Η υλοποίηση του προγράμματος, γίνεται με αργούς ρυθμούς και έτσι οι απολυμένοι ζήτησαν την παρέμβαση του δημάρχου για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Από την πλευρά του ο κ. Καλογιάννης δεσμεύτηκε για στήριξη των προσπαθειών τους στην κατεύθυνση της υλοποίησης του προγράμματος.