Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη: Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως μέρος της γλωσσικής κατάρτισης για την πρόληψη βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής στις κοινότητες», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη», που συντονίζεται από τον Σουηδικό οργανισμό Folkuniversitetet της Uppsala και στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία, Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Ελλάδα. 

Το έργο είναι διάρκειας δύο χρόνων και αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση στελεχών γλωσσικών κέντρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πάνω σε ζητήματα αποτροπής βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής και διαπράττονται κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των οργανισμών παρουσίασαν αναλυτικά τις θεματικές ενότητες, τους άξονες και τους στόχους  του προγράμματος και ανέλυσαν δραστηριότητες της σύμπραξης σχετικά με την επιτυχή εξέλιξη του έργου. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν οι ενέργειες που θα  υλοποιηθούν στην επόμενη φάση του έργου σε κάθε χώρα, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό  ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ο. ΑΕ στο τηλέφωνο 2410 554026.