Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων   πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπ/κών από  τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν σαράντα εννέα (49) κενές οργανικές θέσεις εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06,  ΠΕ07,  ΠΕ09,  ΠΕ11,  ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ17.01, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ60.

Στις ανωτέρω θέσεις συμπεριλαμβάνονται δύο(2) θέσεις από τον αρχικό πίνακα διοριστέων, λόγω μη αποδοχής διορισμού, κλάδωνΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ18.04-Αισθητικής.

Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22 Νοεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τον ακριβή αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα και την εγκύκλιο  από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr  .