Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας, σχετικά με το θέμα της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρισας που αφορά την στεγανοποίηση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως του Λαζάρου, η οποία απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, εκφράστηκε με προηγούμενη ανακοίνωσή του υπερασπιζόμενος την θεσμοθετημένη με τον νόμο 4030/2011  αρμοδιότητά αυτού του Συμβουλίου.
Ο ρόλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι να γνωμοδοτεί επί των Αρχιτεκτονικών Μελετών σε διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και της μελέτης στεγανοποίησης του Ιερού Ναού.
Ο τρόπος που εκφράστηκε στα μέσα ενημέρωσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας δεν ήταν διαμαρτυρία κάποιων «ακτιβιστών» αλλά υπόμνηση των προβλεπόμενων από τον νόμο σε τέτοιες περιπτώσεις διαδικασιών, που αφορούν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα να αιτηθεί άδεια δόμησης.
Η έννοια «διοικητικό μέτρο» δεν βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την έννοια «αρχιτεκτονική παραγωγή» γιατί αυτή η παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου απαιτεί Άδεια Δόμησης που είναι διοικητική διαδικασία.
Επιβάλλεται οι φορείς και ιδιαίτερα οι αιρετοί, να συμμορφώνονται και να υπερασπίζονται τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα στους απλούς πολίτες.