Η Τομεακή Οργάνωση Λάρισας του ΚΚΕ, οι οργανώσεις της ΚΝΕ και η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ πραγματοποιούν συγκέντρωση την Τρίτη 23 Οκτώβρη και ώρα 10.30  π.μ. στην πλατειά Τ. Γαργαλιάνου (εργατικό κέντρο) για την απελευθέρωση της Λάρισας από τα Γερμανοφασιστικά στρατεύματα.