Η Δομή Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. «ο Αριστεύς» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχε στο Πασχαλινό Χωριό  του Δήμου Λαρισαίων εκθέτοντας τις πασχαλινές δημιουργίες των εκπαιδευομένων