Τη Δευτέρα 4/7/2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Θρασύβουλου Σταυριδόπουλου, της Προέδρου του Συνδέσμου κ. Ελένης Κολιοπούλου, του Ταμία του Συνδέσμου κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου και της Γενικής Διευθύντριας κ. Φρόσως Δαγλαρίδου. 

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που αφορούν στην περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του λιμένα, στο ύψος των χρεώσεων των τελών χρήσης αυτών, στις χρεώσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην αναγκαιότητα συνεχούς λειτουργίας του λιμένα.

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του λιμανιού, προκειμένου για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την εξασφάλισης της αποτελεσματικής, εύρυθμής αλλά και ανταγωνιστικής, σε θέματα κόστους, λειτουργίας του λιμανιού που θα συντελέσουν στην ανάδειξή του ως σημαντικού παράγοντα συμβολής στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν στις προοπτικές ολοκλήρωσης της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και με το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με γνώμονα την ανάπτυξη της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας.