Αρκετά υψηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας στο ν. Λάρισας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Λάρισας, η περιφερειακή διευθύντρια του ΟΑΕΔ Ο. Τσιούρβα, ανέρχονται στις 25.800.

Η κ. Τσιούρβα, σημείωσε ότι ο Οργανισμός «τρέχει» προγράμματα για τη μείωση της ανεργίας, στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις από το ν. Λάρισας.
Τα προγράμματα αυτά και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ενώ οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν και αυτοπροσώπως πληροφορίες από τα αρμόδια στελέχη του ΟΑΕΔ.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως, όπως ανέφερε η περιφερειακή διευθύντρια του Οργανισμού ότι σήμερα Πέμπτη 12 Απριλίου, ξεκινούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ για τις παιδικές κατασκηνώσεις.
Στο πρόγραμμα αυτό, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τουλάχιστον δύο μήνες ανεργίας το 2017 ή 50 ένσημα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Μαϊου και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

ert.gr