«Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε σε μέγιστο βαθμό την αναγκαιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Ενός συστήματος που θα έχειστη διάθεσή του επαρκείς πόρους, θα είναι αποδοτικό και θα προσφέρει αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας, χωρίς αξιολόγηση των δημόσιων δομών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, του έμψυχου δυναμικού.

Αν δε θέλουμε όλα αυτά να είναι έννοιες αφηρημένες αλλά μετρήσιμα μεγέθη πρέπει να έχουμε τομηχανισμόπου θα ταεντοπίσει, θα τα κατανοήσει,θα τα μελετήσει και εν τέλει θα τα αξιολογήσει.

Για να έχουμε ένα σύστημα υγείας αποτελεσματικό,προσβάσιμο και ανθρωποκεντρικό χρειαζόμαστε σύγχρονες πολιτικές δημόσιας υγείας,που θα ενσωματώνουν οργανωμένες, συντονισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις,πουθα στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού καιστη βελτίωση της ποιότητας ζωήςτου».

Τα παραπάνω επεσήμανε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ καΣτέλλα Μπίζιουμιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

«Το αίτημα για ποιοτική παροχή ιατρικής φροντίδαςσυνεχώς διευρύνεται μέσα στην κοινωνία και δεν είναι απλά ζήτημα διατήρησης καλής υγείας ή προληπτικής δράσης και αποκατάστασης της υγείας» σημείωσε η κα Μπίζιου επισημαίνοντας πως «σήμεραοι ασθενείς και οι οικείοι τους και κατ’επέκταση η κοινωνία έχουνε υψηλές προσδοκίες από το σύστημα υγείας.

Επιθυμούν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, αποτελεσματική ανταπόκρισηαυτώνόσον αφοράστην αντιμετώπιση του υγειονομικού προβλήματος και επίσης απαιτούν επαρκή πληροφόρηση και δικαίωμα επιλογής.Στη λογική αυτή, το σπουδαιότερο εργαλείο για να πετύχουμε υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας είναι ηαξιολόγηση», τόνισε η κα Μπίζιου.

«Ο τομέαςτης υγείας στην Ελλάδα είναι ένας χώρος πολυσυζητημένος, πολύπαθος, που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο βαθμό που μπορεί και δικαιούται την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση τουπολίτη», επεσήμανε η Λαρισαία βουλευτής, τονίζοντας πως «τοσύστημα υγείας αποτελεί μέρος του κοινωνικού ιστού και προσφέρει αξίες περισσότερο και πάνω από την υγεία.

Ο ευρύτερος στόχος του συστήματος υγείας περιλαμβάνει δικαιοσύνη, αξιοκρατία, διανομή της υγείας και του κόστους χρηματοδότησης αυτής, προστασία του νοικοκυριού από το καταστροφικό κόστος και τις συνέπειες μιας βαριάς ασθένειας, ανταπόκριση στις προσδοκίες του πληθυσμού και προαγωγή του σεβασμού για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγείαείναι το εργαλείο, που με συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο,μεαποδεικτικά στοιχείακαικυρίως με διαφάνεια, θα αξιολογεί τις επιδόσεις των συστημάτων υγείας, με βάση διεθνή επιστημονικά πρότυπα και διεθνείς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας» κατέληξε η κα Μπίζιου.

Δείτε την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής: