Περί τα 3 δισ. κυβικά μέτρα νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα κατασπαταλήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στον Θεσσαλικό κάμπο, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρώην διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων Κ. Γκούμας. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το νερό αυτό που αντλήθηκε όπως – όπως από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της Θεσσαλίας δεν μπορεί να αναπληρωθεί ακόμη κι αν γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα στα επόμενα 60 χρόνια τουλάχιστον.
Αιτία αυτής της κατασπατάλησης είναι η λειτουργία περίπου 30 χιλιάδων γεωτρήσεων στη Θεσσαλία, οι οποίες καταναλώνουν ενέργεια, όπως ανέφερε παραστατικά ο κ. Γκούμας, ισοδύναμη με την ενέργεια που παράγουν δύο υδροηλεκτρικά έργα όπως το φράγμα της Μεσοχώρας σε ετήσια βάση.
Για να αναπληρωθεί αυτό το νερό που κυριολεκτικά «καταληστεύθηκε» τις προηγούμενες δεκαετίες, οδηγώντας τις γεωτρήσεις σε όλο και μεγαλύτερα βάθη, θα πρέπει σε ετήσια βάση να αποθέτουμε στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα περί τα 300 εκ. κυβικά μέτρα νερού για τα επόμενα 50 – 60 χρόνια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τον τρόπο διαχείρισης του νερού τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος οδήγησε σταδιακά στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την εμφάνιση νιτρικών στο νερό σε περιοχές της Θεσσαλίας, τις ρηγματώσεις στις παρακάρλιες περιοχές και την ταπείνωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος οδήγησε τις γεωτρήσεις σε μεγαλύτερα βάθη με ότι αυτό συνεπάγεται για τους αγρότες που έβαζαν κάθε χρόνο ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Από τις 30 χιλιάδες γεωτρήσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλία, μόλις το 1/3 έχει λάβει σχετική άδεια βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και οι υπόλοιπες βρίσκεται σε διαδικασία νομιμοποίησης.

ert.gr