Σημαντική συνεργασία ξεκινά μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από το Σύμφωνο Συνεργασίας που επεγράφη χθες μεταξύ του προέδρου ΤΕΙ κ. Παναγιώτη Γούλα και του διοικητή των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Παναγιώτη Νάνου.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η διάθεση επιστημονικής Γνώσης και εμπειρίας από το ΤΕΙ για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων με τελικό αποδέκτη τα Νοσοκομεία αρχικά της Λάρισας και μέσα από την εμπειρία υλοποίησης στις υπόλοιπες μονάδες Υγείας του ΕΣΥ. Τα Νοσοκομεία της Λάρισας θα διευκολύνουν τους σπουδαστές στην πρακτική άσκηση, καθώς και σε ερευνητικές και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία διερευνήθηκαν δυνατότητες άμεσης συνεργασίας στους τομείς Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος μέσα από την κυκλική και κοινωνική οικονομία, βιοιατρική τεχνολογία, κ.ά. Αποφασίστηκε να ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα χειρουργείων, γυαλί, κ.ά) που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Να συμμετέχει η Αν. Καθηγήτρια Βογιατζή Ελένη στην Ομάδα σύνταξης μελέτης του Πάρκου Υγείας. Επίσης συμφωνήθηκε στον τομέα της Ποιότητας της Υγείας να μελετηθεί η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προτύπου για την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με προτεραιότητα εφαρμογής το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για τα υγειονομικά στελέχη των Νοσοκομείων.