Πτωτικά κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά του νομού Λάρισας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της καθιερωμένης περιοδικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) στην πόλη, οι εκπτώσεις κινήθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
Αντίθετα στην εμπορική αγορά της Ελασσόνας η πτώση έφτασε έως και 30%.
Σχολιάζοντας ότι το εμπόριο στη χώρα μας βρίσκεται σε κατάσταση «θερινής ραστώνης», η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ικανοποίησε τις επιχειρήσεις. 
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιδόσεις των εμπορικών επιχειρήσεων φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο καθώς και οι αυτoαπασχολούμενοι παρουσίασαν μείωση πωλήσεων σε σύγκριση με τον προηγούμενο έτος. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφάνισαν είτε σταθερότητα είτε αύξηση στις πωλήσεις τους.