Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ αποφάσισε ένα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών που προκύπτουν από κατανάλωση νερού ύδρευσης.

Στην σχετική ανακοίνωση της δημοτικής επιχείρησης διευκρινίζεται ότι:

"Οι αιτήσεις όσων θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν από 20-11-2016 έως 31-3-2017 στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού. Αρμόδια υπάλληλος:  Ευαγγελία Τσιαντούλη,  2410 687117.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ καθορίζει την διαδικασία  είσπραξης των ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης νερού ύδρευσης ως εξής:

 1.΄Ολοι οι πελάτες που έχουν οφειλές από κατανάλωση νερού ύδρευσης, μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις.

1 α. Ορίζεται ελάχιστο ποσό δόσης για οικιακή χρήση τα 10 ευρώ.

1 β. Ορίζεται ελάχιστο ποσό δόσης για  επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα 20 ευρώ.

   2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλοι οι πελάτες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που έχουν οφειλές από κατανάλωση νερού ύδρευσης, ακόμα και αυτοί που ήδη ρύθμισαν τις οφειλές τους με οποιοδήποτε τρόπο έως τις 10/11/2016.

   3. Εξαιρούνται της ρύθμισης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί. 

   4. Η ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές από κατανάλωση νερού ύδρευσης και όχι οφειλές από την επιβολή προστίμων. Οι πελάτες στους οποίους έχει επιβληθεί οποιοδήποτε από τα πρόστιμα που προβλέπονται στους Κανονισμούς Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης θα πρέπει προηγουμένως να πληρώσουν το 50% του προστίμου και το υπόλοιπο έχουν την δυνατότητα να το ρυθμίσουν σε 3 μηνιαίες δόσεις.

   5. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού και την υπογραφή σχετικού γραπτού συμφωνητικού.

   6. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρώνουν παράλληλα και τους τρέχοντες λογαριασμούς ύδρευσης που θα εκδοθούν μετά την ένταξη στο πρόγραμμα της ρύθμισης.

   7. Με την καθυστέρηση της εξόφλησης 3 δόσεων ακυρώνεται η ρύθμιση.

   8. Όταν ο καταναλωτής είναι ενοικιαστής πρέπει απαραιτήτως να λάβει γνώση για την ρύθμιση, με αποδεικτικό παραλαβής, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

   9. Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων και ένταξης στη ρύθμιση η 31.03.2017.

10. Από τη λήψη της απόφασης αυτής, ρυθμίσεις που θα διαφέρουν από την απόφαση αυτή μπορούν να γίνουν μόνο από την Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με ομόφωνη απόφαση, αλλιώς θα παραπέμπεται η υπόθεση στο  Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Εξουσιοδοτείται ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της απόφασης αυτής.

                                                Λάρισα 11-11-2016

                                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΦΕΣ"