Σύμφωνα με τη με αρ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων αποφασίστηκε η παραπομπή στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή της λήψης απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του ρόλου των ΕΠΑΛ και μετά από συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής στις 26-05-2020, αποφασίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος , με τη διαφωνία της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σήμερα είναι τεκμηριωμένο από πολλές μελέτες και από τοποθετήσεις των σχετικών φορέων (π.χ. ΓΕΣΕΒΕ), ότι από την ελληνική αγορά εργασίας λείπουν σε μεγάλο βαθμό στελέχη με ειδικές τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, κυρίως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα είναι δεδομένη η ετεροαπασχόληση και η φυγή στο εξωτερικό μεγάλου αριθμού αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας υποβάθμισης μέχρι τέλειας απαξίωσης της Τεχνικής - Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) στην Ελλάδα κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Κατάργηση των ΤΕΙ από την προηγούμενη Κυβέρνηση αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα της Τεχνικής-Επαγγελματικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα ΤΕΙ αποτελούσαν το τριτοβάθμιο επίπεδο της Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα Ιδρύματα αυτά πέραν από το ρόλο που έπαιζαν σαν πεδίο φυσιολογικής εξέλιξης των αποφοίτων της μέσης ΤΕΕ, αποτελούσαν και φορείς δημιουργίας στελεχών της ΤΕΕ. Επίσης τα ΤΕΙ είχαν (ή θα έπρεπε να έχουν) την ευθύνη του σχεδιασμού και της επίβλεψης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα.

Όλες οι κυβερνήσεις παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες τους συνεχίζουν την υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες διαχρονικά ήταν αποσπασματικές, χωρίς τη διάθεση των απαραίτητων πόρων, χωρίς μελέτη , χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό να αγνοεί τελείως τις μη πανεπιστημιακές σπουδές.

Τα Τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία απέκτησαν την φήμη σαν σχολεία υποδοχής κακών μαθητών και οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ αφέθηκαν στην τύχη τους χωρίς επιμόρφωση και χωρίς κατάρτιση.

Η παρούσα κυβέρνηση δεν ξέφυγε από αυτή την πεπατημένη. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο εκτός από τις διαδικαστικού χαρακτήρα αδιάφορες ρυθμίσεις για την ΤΕΕ, η διάταξη για το όριο ηλικίας των 17 ετών (άρθρα 51,52 του νομοσχεδίου) αποτελεί μία ακόμα σημαντική υποβάθμιση και πρέπει να απαλειφθεί τελείως.

Σαν Δημοτικό συμβούλιο ζητάμε από την κυβέρνηση :

1 Να αποσύρει όλες της διατάξεις που αφορούν την ΤΕΕ και να φέρει για διαβούλευση ένα νομοσχέδιο μόνο για την Τεχνική- Επαγγελματική εκπαίδευση που θα έχει ολοκληρωμένη σχεδίαση και φιλοσοφία και θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

2 Να επανιδρυθεί η καταργηθείσα από την προηγούμενη Κυβέρνηση βαθμίδα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης γιατί δεν νοείται ΤΕΕ χωρίς αυτή τη βαθμίδα. Σημειώνουμε επιπλέον ότι η Λάρισα δικαιούται να επανορθώσει την μεγάλη απώλεια που είχε με την κατάργηση του ΤΕΙ, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τους χώρους του 40χρονου Ιδρύματος που καταργήθηκε με την υποδοχή του πρώτου νέου τριτοβάθμιου Ιδρύματος.

3 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι διότι δεν μπορεί να γίνει πραγματική αναβάθμιση της ΤΕΕ χωρίς πόρους.