Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ψήφισαν 1677 και έλαβαν:

ΔAKE 640

ΔH ΣY 310

ENΩTIKH KINHΣH 195

ANEΞ. PIZ ΠAPEMB 174

ΠAME 163

EKKINHΣH 142