Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 100 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Θα προσληφθούν:
    ΠΕ Γεωτεχνικών (70 θέσεις)
    ΤΕ Δασοπόνων (30 θέσεις)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Οκτωβρίου.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

(*) Στη Λάρισα προβλέπονται τρεις (3) θέσεις (δύο δασολόγων και ενός δασοπόνου).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr