Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί ο δήμος Λαρισαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Η κατανομή των θέσεων:

ΠΕ Νηπιαγωγών 5
ΠΕ Δασκάλων 4
ΠΕ Φιλολόγων 3
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 4
ΠΕ Θεατρολόγων 2
ΠΕ Μουσικών 2
Διεύθυνση Κατάθεσης: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα (υπόψη κ. Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και Βαρβαρέσου Ζαχαρία). Επικοινωνία: 2413 500341.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr