Πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 με τα κάτωθι αποτελέσματα ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας (άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4485/2017) που ορίζεται από την Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’):
-Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου ο οποίος έλαβε 67 έγκυρες ψήφους σε σύνολο 104 έγκυρων ψηφοδελτίων (Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017).
Ο κ. Γ. Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής Νευρολογίας και Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Λάρισας από το 2013καθώς και Διευθυντής της Μονάδας Νευροεπιστημών της Νευρολογικής Κλινικής.
Από το 2016 είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας (World Federation of Neurology).
Είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1999.
-Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέγεται  ο κ. Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου ο οποίος έλαβε 57 έγκυρες ψήφους σε σύνολο 85 έγκυρων ψηφοδελτίων (Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, επαναληπτική ψηφοφορία).
Ο κ. Χ. Χατζηχριστοδούλου είναι Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας από το 2003 καθώς και Διευθυντής του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας από το 2008.
Είναι υπεύθυνος του συνεργαζόμενου Κέντρου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) για το Διεθνή Υγειονομικό Οργανισμό.
Είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2003.