Μια εφαρμογή που μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της ποσότητας του νερού για αρδευόμενες εκτάσεις μέχρι και 30% και δίνει πληροφορίες στον αγρότη μέσω του κινητού του τηλεφώνου, δοκιμάστηκε επί δύο συναπτά έτη σε καλλιέργειες της επαρχίας Τυρνάβου. Δημιουργός της εφαρμογής αυτής η εκ Τυρνάβου καταγόμενη, Χαρά Κουτάλου, η οποία μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, τόνισε ότι η εφαρμογή που δημιούργησε θα είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου αγρότη από τη νέα αρδευτική περίοδο, δηλαδή από το νέο χρόνο.
Η εφαρμογή αυτή όπως είπε η κ. Κουτάλου αξιοποιεί τα δεδομένα από τους κοντινούς μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν και δίνει οδηγίες στον αγρότη για το πώς θα ποτίσει, αλλά και το πώς θα προχωρήσει στην λίπανση της καλλιέργειας του, μειώνοντας έτσι και το κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για τις οδηγίες άρδευσης χρησιμοποιούνται παράμετροι από το έδαφος, το είδος της καλλιέργειας, το αρδευτικό σύστημα και μετεωρολογικά δεδομένα. Για τις οδηγίες λίπανσης χρησιμοποιούνται παράμετροι και δεδομένα από πρόσφατες αναλύσεις εδάφους και φύλλων και το είδος της καλλιέργειας.
Η εφαρμογή αυτή, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και σε αμπέλια στην περιοχή του Τυρνάβου, απ’ όπου και κατάγεται η κ. Κουτάλου και μετά από δύο χρόνια δοκιμών, μπορεί να εφαρμοστεί παντού και σε όλες τις καλλιέργειες και τις αροτραίες.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή, χρησιμοποιεί τις αρχές της γεωργίας ακριβείας και παρέχει στον αγρότη ένα εργαλείο που τον βοηθάει καθημερινά με οδηγίες για το πώς θα πρέπει να φροντίσει την καλλιέργεια του.
Η εφαρμογή, όπως εξήγησε η κ. Κουτάλου, χαρακτηρίστηκε καινοτομική και χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του 2 FIWARE Accelerators, SmartAgriFood και FINISH.

ert.gr (Ιωάννης Γιάτσιος)