Αυξάνεται διαρκώς, χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών κατά το 2017 ανήλθε σε 8.048 έναντι 7.571 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου (13,0%) ενώ το μικρότερο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2,4%).
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 6,6% καθώς ο αριθμός τους το 2017 ανήλθε σε 437 έναντι 410 το 2016.
Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (45,4 %), δηλαδή περίπου το ήμισυ των επαγγελματιών του κλάδου, με δεύτερη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (17,4 %) και ακολουθεί η Θεσσαλία (5,4 %).