Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 εφημερεύει στις ακόλουθες ημέρες: 

1/9

3/9

5/9

7/9

9/9

11/9

13/9

15/9

17/9

19/9

21/9

23/9

25/9

27/9

29/9