Πέντε άτομα θα προσλάβει για τις υπηρεσίες του στη Λάρισα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 3 άτομα ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 1 άτομο ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης και 1 άτομο ΔΕ Διοικητικής Κατεύθυνσης.

Οι προσλήψεις θα είναι οχτάμηνης διάρκειας. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στον τοπικό Τύπο.