Πέντε κηδείες σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Γεωργία Κομμάτα - Λώνα ετών 54

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Βασίλειος Βράκας ετών 67

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Μύρων

3.Ελένη Κουτσογιάννη ετών 73

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Νερομύλων Αγιάς

4.Ευαγγελία Νικολάου ετών 87

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας

5.Δήμητρα Μητρούλα ετών 92

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νέσσωνος