Πέντε κηδείες σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Χρήστος Γκουδάλας ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

2.Γεώργιος Τσιμπούκας ετών 85

Ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς

3.Βασίλειος Τσιάντος ετών 70

Ώρα 12:30 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου Λάρισας

4.Φώτης Αδάμου ετών 76

Ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας

5.Αγγελική Οντούλη ετών 86

Ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τυρνάβου