Ούτε στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. νομού Λάρισας προχώρησε η συγκρότηση προεδρείου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1) Ορισμός προσωρινού Γραμματέα

2) Παράσταση συναδέλφου

3) Συγκρότηση προεδρείου

Δεν προχώρησε η διαδικασία συγκρότησης προεδρείου λόγω παραίτησης μέλους της ΔΑΚΕ από το Δ.Σ.

4) ΕΠΑΛ Αγιάς 

Ενημέρωση από τη συνάντηση μελών του Δ.Σ. με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου

5) Προώθηση ανακοίνωσης ΟΛΜΕ στα σχολεία και τα ΜΜΕ.