Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου, Κ. Γ. Κωτσός, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. , θα παραδώσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ένα όχημα 4x4 μεταφοράς προσωπικού και υλικών ορειβατικής ομάδας το οποίο είναι απαραίτητο για την επιχειρησιακές ανάγκες της 8ης ΕΜΑΚ.
Το όχημα θα παραλάβει εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο Διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ Επιπυραγός Λάμπρος Κίτσος με την παρουσία του Υποστράτηγου κ. Ναθαναήλ Ρήγα.
Η εκδήλωση παράδοσης παραλαβής θα πραγματοποιηθείτην Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, στις 12.30 μ.  στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.