Οκτώ κηδείες σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Παπαγιάννης ετών 80

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Θεοδώρα Κωσταβέλη ετών 68

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αθανάσιος Σκρέτας ετών 94

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Γεώργιος Ντάφος ετών 74

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς

5.Θεόδωρος Κασσας ετών 83

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Γεωργία Τατσέλου ετών 90

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας

7.Πέτρος Καλαϊτζίδης ετών 89

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Π.Ε.Ο.) Λάρισας

8.Βασίλειος Ζώτος ετών 82

 Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας