Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας, με το οποίο διευκρινίζει τις θέσεις του σχετικά με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με αφορμή τις δημοσιευμένες δηλώσεις του Δημάρχου Λαρισαίων από το Νέο Κοιμητήριο Λάρισας. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής: "Κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα και με αφορμή την επίσκεψη του Δημάρχου στον Ναό του νέου Κοιμητηρίου, εκφράστηκε η άποψή του σχετικά με την λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Κατ’ αρχήν οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (όπως και οι Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου παλιότερα), θεσμοθετήθηκαν ως ανεξάρτητο όργανο της πολιτείας που σκοπό έχει την προστασία του δημόσιου αγαθού της ποιότητας του οικιστικού μας περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό υποχρεωτική έγκριση οφείλουν να έχουν όλα τα κτίσματα ή αναπλάσεις χώρων σύμφωνα με τα κριτήρια που ο νόμος ορίζει, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους είναι σαφές και πλήρως καθορισμένο και δεν μπορούν να τεθούν ζητήματα ερμηνειών σχετικά με τις αρμοδιότητεςτων.
Με δεδομένο ότι υποχρέωσή του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής  είναι αποκλειστικά η προστασία του δημόσιου χώρου οφείλει να κρίνει κάθε μελέτη στην ουσία της, ανεξάρτητα από τυχόν πολιτικές αποφάσεις όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μελέτες του δήμου με μόνη προϋπόθεση την πολιτική απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου τίθενται υπεράνω του νόμου και των θεσμοθετημένων μηχανισμών ελέγχου και κάθεδιαφοροποίηση της κρίσης του Αρχιτεκτονικού Συμβούλιου από τις ειλημμένες αποφάσεις της Δημοτικής αρχής χαρακτηρίζονται εμπόδια στα έργα του Δήμου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν Μηχανικοί σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, ενέκρινε και συμφώνησε στη δημοπράτηση, μιας μελέτης που δεν είχε τις απαιτούμενες από τον νόμο εγκρίσεις.  Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε ότι κάθε αρνητική κρίση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής τεκμηριώνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα κριτήρια της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής, οπότε είναι ανεπίτρεπτο να γενικολογεί κανείς για περίεργο και αναιτιολόγητο μπλοκάρισμα ενός έργου.
Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για την πόλη και τον δημόσιο χώρο της αν η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος αντί να προσπαθούν να επιρρίψουν ευθύνες στα Ανεξάρτητα Θεσμοθετημένα Όργανα, να αποδεχθούν την ουσία των παρατηρήσεων επί της μελέτης. Στην αντίθετη περίπτωση το πρόβλημα γίνεται πιο σοβαρό αν θεωρηθεί ότι η πολιτική απόφαση είναι υπεράνω ελέγχου και επιστημονικήςκρίσης, παρακάμπτοντάς την".