Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πραγματοποίησε με επιτυχία το θεματικό εργαστήριο (workshop) Horizon 2020 με τίτλο: «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Δικτύωσης στον Αγροδιατροφικό τομέα», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Εισηγήτρια ήταν η κα Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική: « Επισιτιστική Ασφάλεια, Βιώσιμη Γεωργία και Δασοκομία, Ναυτιλία και Θαλάσσια έρευνα και Βιο-οικονομία», εκπρόσωπος του Δικτύου Πράξη, η οποία παρουσίασε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 καθώς  τις  νέες ευκαιρίες που  παρουσιάζονται μέσω του προγράμματος αυτού. Συντονίστρια του θεματικού εργαστηρίου ήταν η κα  Έ. Καματέρη, Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ.

Στο θεματικό εργαστήρι συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ του ΣΘΕΒ κκ Μ. Ανατολίτης , Δ. Γουγουλιάς, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ κ. Γ. Παναγιώτης, εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στελέχη επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. 

Για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα  γραφεία του ΣΘΕΒ τηλ. 2410555507 & e-mail: education@sthev.gr (Υπεύθυνη η κα Αποστολία Χαρμάνη)