Από τη διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων.

281_3140110_EPAL

281_3140110_EPAL10