Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξη των δώδεκα 12 επιλεγέντων συμπολιτών που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CISCO-Network Academy που πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με την εταιρεία CISCO

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Λαρισαίων στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες και ειδικότερα σε θέματα της διεύρυνσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων κυρίως των νέων, εξασφάλισε  σε συνεργασία με την εταιρεία CISCO και το εκπαιδευτικό της τμήμα CISCO Networking Academy,  την παροχή προγράμματος δωρεάν επιμόρφωσης με θέμα τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων.

Η CISCO Networking Academy παρέχει αυτά τα προγράμματα παγκοσμίως σε όλους  όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους σε θέματα της επιστήμης της πληροφορικής και των δικτύων και να προετοιμαστούν για την πιστοποίηση CCNA, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση.

Επίσης ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εκ νέου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου  κύκλου.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την έναρξη του προγράμματος.