Ο Λαρισαίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος, σε δήλωσή του, σχετικά με τον λανθασμένο τρόπο παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας, αναφέρει τα εξής:
"Σχετικά με την παρακράτηση εισφορών υπέρ ασθενείας, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διάταξη του ν.4387/2016 αποκαθιστά την αδικία που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διορθώνοντας τον λανθασμένο  τρόπο παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας και προσδιορίζοντας ως βάση υπολογισμού της κράτησης, το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης.
Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να επιστρέψει τα ποσά που αναλογούν στους συνταξιούχους, για το διάστημα από 1/1/2012 έως και 30/6/2016. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αφού επαληθεύσουν τα ποσοστά και τη βάση υπολογισμού, θα επιστρέψουν τη θετική διαφορά στους δικαιούχους- συνταξιούχους ανακοινώνοντας στο επόμενο διάστημα τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής των ποσών αυτών.
Με αυτήν την πολύ σημαντική ενέργεια, ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων οι οποίοι πλήρωναν λάθος εισφορές υπέρ ασθενείας στα ασφαλιστικά ταμεία".