Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “INCOME” - INnovating COworking Methods through Exchange.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι Färgfabriken - Σουηδία και οι υπόλοιποι εταίροι: ALDA – The European Association for Local Democracy – Βέλγιο,  Δήμος Λαρισαίων – Ελλάδα, Comune di Santorso – Ιταλία, MEGAHUB – Ιταλία, Clube Intercultural Europeu– Πορτογαλία, LDA Mostar – Βοσνία, Development Centre Novo Mesto – Σλοβενία.
To project έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργατικών χώρων σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη, να αναδείξει την προστιθέμενη αξία και την παροχή ευκαιριών για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων.
Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις jobshadowing μεταξύ των εταίρων. Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε στη δράση που πραγματοποιήθηκε στο Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) 16-26 Μαρτίου με τις υπαλλήλους Μαρία Νικολαϊδου, Ελένη Μάγκου, Αργυρή Ευθυμιάδου και Αλίκη Παπακωνσταντίνου.
Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν να ενημερωθούν για τις δράσεις φορέων που υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν συνεργασίες στα πεδία του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.
Από 26 Απριλίου έως 6 Μαϊου πραγματοποιείται από το Δήμο αντίστοιχη δράση στη Λάρισα, με την επίσκεψη αντιπροσωπείας του εταίρου από το Μόσταρ.
Η Λάρισα έχει εντάξει στο δίκτυο τις δράσεις που αφορούν το Μύλο του Παππά ως ένα συνεργατικό χώρο πολιτισμού και δημιουργικότητας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης παρουσιάσεις και επισκέψεις σε τοπικούς φορείς, ιδιωτικούς συνεργατικούς χώρους, καινοτόμες επιχειρηματικές συνεργασίες.