Μικρή συμμετοχή σε αριθμό σχολίων έχει η διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
Από τις 28 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η διαβούλευση μέχρι και χθες το απόγευμα έγιναν 240 σχόλια εκ των οποίων τα 75 αφορούν μόνο το Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Επίσης 22 σχόλια αφορούν άρθρα άσχετα με το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η διαβούλευση λήγει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί.
Η συμμετοχή στη διαβούλευση, έτσι όπως καταγράφεται μέχρι σήμερα θεωρείται πολύ μικρή, δεδομένου ότι αφορά πέντε ΑΕΙ:Συγχωνεύονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.Παράλληλα στη συγχώνευση εμπλέκονται το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο συγχωνεύτηκε με το ΤΕΙ Ηπείρου έγιναν 1003 σχόλια και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ έγιναν 1424 σχόλια.

esos.gr