Μετά από αίτημα της υποψήφιας Δημάρχου Λαρισαίων κ. Ρένας Καραλαριώτου, το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων νομού Λάρισας πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη 11 Απριλίου.
Στη συνάντηση ο σύλλογος κατέθεσε τις προτάσεις –αιτήματα που έχουν ως εξής:
"Σταθερή, μόνιμη δουλειά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη όλων των αναγκών.
Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των συμβασιούχων
Καμιά περικοπή από τα ΒΑΕ, επέκταση και σε άλλες ειδικότητες και χώρους εργασίας το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Ήμαστε ενάντια τις ιδιωτικοποιήσεις δημοτικών υπηρεσιών και στην  επιχειρηματική λειτουργία των  υπηρεσιών, όχι στους πλειστηριασμούς.
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους τόπους δουλειάς, συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, αναβάθμιση των παρεχόμενων ΜΑΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Να γίνονται οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις όπως και οι εμβολιασμοί κάθε χρόνο σε όλους τους  εργαζόμενους που είναι στα ΒΑΕ.
Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους παιδικούς σταθμούς και στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών και  βελτίωση των χώρων εργασίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
Εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και του στόλου όλων των υπηρεσιών.
Ήμαστε ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας που κατά κύριο λόγω είναι η αιτία των εργατικών ατυχημάτων.
Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και  14ου μισθού, να δοθούν πίσω τα  μισθολογικά κλιμάκια 2016-2017.
(Να πληρωθούν άμεσα οι δικαστικές αποφάσεις για 13ο και 14ο μισθό)
Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της κρατικής αντιδραστικής «αξιολόγησης»"