Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα τα δύο σεμινάρια που διοργάνωσε η ΠΕΔ Θεσσαλίας για τα στελέχη και τους αιρετούς της Τ.Α.  στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ.

Την έναρξη των σεμιναρίων κήρυξε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος, δήμαρχος Δήμου Κιλελέρ.

Το πρώτο σεμινάριο αφορούσε  στην «Ανάλυση Παρουσίαση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον κόμβο govhub( E9 , οχήματα , μητρώο κλπ)» μέσω του οποίουαπλοποιούνται και ψηφιοποιούνται πολλές χρονοβόρες και γραφειοκρατικέςδιαδικασίες, με  άμεση και ασφαλή πρόσβαση  των στελεχών των Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν και λαμβάνουν δεδομένα από δημόσιους φορείς.

Εισηγητής  ήταν ο  κ. Ιωάννης Τσιάμης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςτης ΚΕΔΕ και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού.

Το δεύτερο σεμινάριο με τίτλο «Εσωτερικός  Έλεγχο στους Ο.Τ.Α» πραγματοποιήθηκε  από ομάδα εισηγητών της εταιρείας Bluevalue και αφορούσε  στα οφέλη των φορέων από την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το θεσμικό πλαίσιο, το τρόπο που γίνεται ο έλεγχος , τη σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθούν για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος.   

Στους συμμετέχοντες δόθηκαν βεβαιώσεις  παρακολούθησης των σεμιναρίων.