Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 03/12/2016 στο 5ο Γενικό Λύκειο Λάρισας (Ιουστινιανού & Κομνηνών) και ώρα 9:00 π.μ θα διεξαχθεί ο Μαθητικός Διαγωνισμόs EUROSCOLA με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: πολιτικά δικαιώματα και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ευρωπαϊκή ιθαγένεια αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ποια δικαιώματα απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και πώς αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας;»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων.

      Οι μαθητές που θα διακριθούν θα συμμετάσχουν στην ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 20 Ιανουαρίου 2017 μαζί  με μαθητές Λυκείου από τις χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.