Μέχρι το τέλος της εβδομάδας (Παρασκευή 9 Οκτωβρίου) θα πρέπει οι γονείς να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης για τα σχολικά γεύματα, έτσι ώστε τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία.

Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει συμπληρώσουν τις δηλώσεις συναίνεσης ή υπαναχώρησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές/ντριες των συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να καταρτίσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και θα πρέπει να το αποστέλλουν στη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Να θυμίσουμε ότι στο νομό Λάρισας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 17 σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα στο 11ο,15ο, 16ο, 17ο, 23ο, 26ο, 30ο, 31ο, 33ο δημοτικό σχολείο Λάρισας, στο δημοτικό σχολείο Βερδικούσιας, Ευαγγελισμού, στο 2ο δημοτικό σχολείο Ελασσόνας, στο 1ο,2ο, 3ο, 4ο δημοτικό σχολείο Φαρσάλων και στο 3ο δημοτικό σχολείο Γιάννουλης.