Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου στο δυτικό τομέα της Π.Ε. Λάρισας.
Ειδικότερα προχωρά στις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Χ/Θ 58+000 έως τη Χ/Θ 69+000 της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, με μερική ή ολική κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της οδού για χρονικό διάστημα από Τρίτη (31-07-2018) έως και την Τρίτη (07-08-2018) και κατά τις ώρες 07:00 ́έως 20:00 ́.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.