Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα ενίσχυσης των 557 πρώην εργαζομένων του Σούπερ Μάρκετ Λάρισα και επιπλέον 543 νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης που διαμένουν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:
Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα ενίσχυσης των 557 πρώην εργαζομένων του Σούπερ Μάρκετ Λάρισα και επιπλέον 543 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης που διαμένουν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, από σήμερα και μέχρι τις 21 Ιουλίου και ώρα 15:00μμ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:
Α) Αυτοπροσώπως, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), οδός Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, τηλ. 2410.537489/90.
Β) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο Α4, στην διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Ο φάκελος πρέπει επίσης, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφει την ένδειξη: «EGF LARISA».
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/07/Aitisi_Simmetoxis_SMLARISSA.pdf 

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ, http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el   καθώς και σε αυτές των συμμετεχόντων φορέων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410.537489/90,  ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: thessaly@reg.inegsee.gr

Οι σχετικές προσκλήσεις θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr/ και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚο του Υπουργείου http://eye-ekt.gr στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10.780.000,00 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.