Με την ένδειξη ότι «τα κολυμβητήρια θα διατεθούν μόνο στην περίπτωση που θα λυθούν κάποια λειτουργικά προβλήματα» το υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους κατάλογο με 78 κολυμβητήρια  για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ ́ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 .
Στις παράκτιες περιοχές όπου το μάθημα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στη θάλασσα, το υπουργείο ζητά από τους παραλήπτες του εγγράφου, να αναφερθεί  η ακριβής τοποθεσία αντί της επωνυμίας του κολυμβητηρίου.
Στο νομό Λάρισας στην κατάσταση περιλαμβάνονται το ΕΑΚ Λάρισας και το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου. Στη Μαγνησία το Δημοτικό Κολυμβητήριο, στην Καρδίτσα η κλειστή πισίνα του ΔΟΠΑΚ, ενώ τα Τρίκαλα μένουν εκτός λίστας!