Την ανάγκη οι "επιδοματικού χαρακτήρα ενισχύσεις της παραγωγής, που αποτέλεσαν κυρίαρχο συστατικό της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες, να δώσουν προοδευτικά τη θέση τους σε αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνθήκες δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων καθώς και ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών", επεσήμανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης χαιρετίζοντας τις εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Βόλο.  
Αναλυτικότερα, ο κ. Κόκκαλης σημείωσε πως "με αυτή τη λογική παρέμβασης, η αναπτυξιακή προσέγγιση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με τους σημαντικούς πόρους που το πρόγραμμα διαθέτει, μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στα βασικά ζητούμενα για την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, μέσα από αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, που στοχεύουν σε βασικές μας προτεραιότητες και επιλογές, όπως:
•    Την βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγρο-διατροφικών προϊόντων.
•    Την αύξηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας των δρώντων του αγρο-διατροφικού συστήματος αλλά και της χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων.
•    Την αναδιάρθρωση βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας των αγροτικών περιοχών.
•    Την επένδυση στην συνεργασία, τη δικτύωση, την οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και τη διαχείριση κινδύνων.
•    Την επένδυση στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.
•    Την αντιμετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για την ηλικιακή αναζωογόνηση του πρωτογενή τομέα.
•    Την αειφόρο ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού και των δασικών συστημάτων, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών.
•    Την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές της χώρας.
•    Τη δημιουργία στενών σχέσεων  αγρο-διατροφικού συστήματος, πολιτισμού και τουρισμού με στόχο την παροχή ενιαίου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος.
•    Τη σύζευξη αγροτικών με περιαστικές – αστικές περιοχές."
"ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"
Ο Λαρισαίος υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να στηριχθεί απ' όλους "η νέα στρατηγική προσέγγιση του προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη, που έχει στο επίκεντρο την δομική αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, με την προσέλκυση νέων ανθρώπων στη γεωργία, που με νέες ιδέες και κυρίως νοοτροπία θα αξιοποιήσουν τη συνεργασία και τη καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις νέες πρακτικές στη παραγωγή".
Κατέληξε λέγοντας ότι "η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από τον νέο ΠΑΑ αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο, που έχει ξεκινήσει δυναμικά και που πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου".