Τη δική τους στέγη απέκτησαν τέσσερις οικογένειες από τη Λάρισα μετά από την κλήρωση ισάριθμων αδιάθετων διαμερισμάτων που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ.
Tα διαμερίσματα επιφάνειας 68,5 τ.μ. βρίσκονται σε πολυκατοικία στο Λιβαδάκι. Συνολικά είχαν υποβληθεί 317 αιτήσεις το 2015 , εκ των οποίων μία ήταν εκπρόθεσμη και 24 αποκλείστηκαν καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια.

(*) φωτογραφία από trt.gr