Κλειστές για το κοινό θα είναι και αύριο Δευτέρα οι δύο εφορίες Α΄ και Β΄ της Λάρισας για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενοποίησης των μηχανογραφικών αρχείων τους.
Από την Τρίτη 19 Ιουνίου, οι δύο Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα λειτουργούν ως μία ενιαία εφορία, καθώς η Β΄ καταργείται και απορροφάται από την Α΄.
Η νέα εφορία θα στεγάζεται στον ίδιο χώρο στο κτίριο της πρώην ΕΑΣ στη Φιλιππούπολη.