Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας γίνεται γνωστό ότι θα κλείσει για χρονικό διάστημα 35 ημερών τμήμα της οδού Ηπείρου προκειμένου να εκτελεστούν έργα ανακατασκευής και αντικατάστασης υπόγειου αγωγού ύδρευσης.
Ειδικότερα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Ηπείρου, από τη διασταύρωση της με την οδό 28η Οκτωβρίου έως τη διασταύρωση της με την οδό Μιαούλη, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην πέμπτη (5η) φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του  υπόγειου αγωγού ύδρευσης, για χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερών, από την Παρασκευή (13-07-2018) έως και την Πέμπτη (16-08-2018).
ΠΕΜΠΤΗ (5η) ΦΑΣΗ:
α)  Από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-49). 
β) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Μιαούλη.
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου - Μιαούλη. (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-50 δ, Ρ-49).
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.