Από τη Δευτέρα 21 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουλίου θα κλείσει τμήμα της οδού Μανδηλαρά για έργα ανακατασκευής.
Ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποφασίστηκαν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Μανδηλαρά, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην  ανωτέρω οδό,  από τη συμβολή της με την οδό Ανθίμου Γαζή έως τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην πρώτη (1η) Φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Μανδηλαρά από την Δευτέρα (21-05-2018) έως και την και την Τρίτη (10-07-2018) καθ΄ όλο το 24ωρο.
ΠΡΩΤΗ (1η) ΦΑΣΗ:
α)  Από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου
•     Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στα τμήματα της οδού Μανδηλαρά από την οδό Ανθίμου Γαζή έως τη συμβολή των οδών Τσαμαδού-Ψαρών και από τη συμβολή των οδών Τσαμαδού-Ψαρών έως την οδό Παπανα-στασίου (Ρ-8, Ρ-51δ, Ρ-49).
β) Διασταύρωση (Συμβολή) των οδών Τσαμαδού-Ψαρών –Μανδηλαρά.
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Μανδηλαρά-Τσαμαδού-Ψαρών και στο τμήμα της οδού Μανδηλαρά από τη συμ-βολή των οδών Τσαμαδού-Ψαρών έως την οδό Παπαναστασίου (Ρ-8, Ρ-51δ, Ρ-50δ, Ρ-49).
•    Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από την δεξιά πλευρά της οδού Τσαμα-δού έως την αριστερή  πλευρά της οδού Μανδηλαρά, σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Τσαμαδού προς την οδό Μανδηλαρά.
•    Εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ.2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την δι-ευκόλυνσης της.
γ) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Παπαναστασίου-Βελή-Μανδηλαρά.
Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων:
(1)    Στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου –Βελή –Μανδηλαρά,
(2)     Στα τμήματα της οδού Μανδηλαρά από τη συμβολή των οδών Τσαμαδού-Ψαρών έως την οδό Παπαναστασίου και από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Μπότσαρη,
(3)    Στην οδό Ψαρών,
(4)    Στην οδό Μπουκουβάλα,
(5)    Στο τμήμα της οδού Παπαναστασίου, από την οδό Ηπείρου έως την οδό Μαν-δηλαρά και
(6)    Στην αριστερή στροφή της οδού Ηπείρου προς την οδό Παπαναστασίου (από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου. (Ρ-8, Ρ-50δ, Ρ-50α, Ρ-49).
2.    Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.